Därför kan mental träning ge bättre träningsresultat

Mental träning är en viktig komponent för att kunna springa snabbare. När du blir mer medveten om hur du tänker kan du lättare nå dina mål. Tankar styr känslorna och det påverkar kroppens reaktioner.

Den fysiska träningen är viktig för att du ska kunna nå det önskade resultaten. Men för att du ska kunna ta din löpning till nästa nivå är det även viktigt att träna mentalt. Mental träning kan bidra till att du får en bättre uthållighet när du tävlar och därmed förbättrar du dina resultat. Om du är intresserad av mental träning ska du gå in på https://tommydavidovic.se/mental-traning/ och läsa mer.

Träna mentalt med ett proffs

För att få bäst effekt av den mentala träningen är det en klar fördel att ta hjälp av en professionell mental tränare. När du har en mental tränare vid din sida kan du få både guidning och ett utifrånperspektiv på vad du behöver jobba med. Ibland är det även skönt att ha någon som peppar dig när den mentala träningen känns tung. Många stora idrottsstjärnor tränar mentalt och har en mental tränare.

“Men det finns också mycket att vinna på att jobba med träningen på ett mentalt plan.” Läs mer här

Bli medveten om alla dina tankar

Mental träning handlar mycket om att bli medveten om vad du tänker. Tankarna har en stor inverkan på känslolivet. Kroppen reagerar på känslor och det kan lägga krokben för din löpning. Mental träning är även bra för att minska risken att drabbas av mental ohälsa när du idrottar.