Är snusande bättre än rökning vid löpträning?

Att röka och snusa är självklart inget som är bra för kroppen. Men faktum är att snus inte verkar ge någon större effekt varken på konditionen eller prestationen vid löpträning och annan träning till skillnad från rökning.

Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att varken rökning eller snus är bra för din hälsa men när det kommer till träning är ändå snus ett mycket bättre alternativ. På vårdguiden 1177 säger de att

”snus är mindre farligt än rökning”

när det kommer till din hälsa. Snus finns att köpa här https://snusers.se/ för dig som kanske är rökare idag men inte klarar av att överge nikotinet.

löpare stretcharStudie undersöker snusets effekt på konditionen

En studie har gjorts för att undersöka effekten man får på träningen då man slutar att snusa. Studien gjordes på två olika testgrupper där den ena gruppen fortsatte att snusa och den andra slutade att snusa. Efter ett antal veckor tog man blodprover och mätte blodtrycket före, under och efter träningspass. Detta visade alltså att de som slutat snusa inte fått någon effekt på prestation eller kondition. Resultatet av studien finns att läsa här

Rökning är betydligt värre

Att rökning påverkar din träning negativt har ju däremot bevisats många gånger i mängder av studier. Lungorna tar stor skada vid rökning. De lungblåsor vi har i lungorna, där själva gasutbytet sker, förstörs helt enkelt och växer sen aldrig tillbaka.

Förutom effekten som rökning får på lungorna, konditionen och uthålligheten så påverkar det även dina muskler. Sveriges radio rapporterar här om tester som gjorts där de kunnat se att rökning minskar mängden blodkärl i musklerna.